Registratie Aikilibre

Om in orde te zijn met je verzekering is het essentieel om je te registreren op de website van Aikilibre.
Belangrijk: bevestig bij de start van elk seizoen je gegevens!

Wat is Aikilibre?

Aikilibre is een vereniging opgericht door Aikido-leraars die hun kunde in alle vrijheid en zonder enkel dogma wensen uit te oefenen, in dezelfde geest als het traditionele onderwijs van Meester Morihei Ueshiba grondlegger van Aikido.

Aikilibre biedt een unieke context waarbinnen elke leraar zijn dojo in alle zelfstandigheid kan beheren zoals hij of zij dat zelf wenst, en biedt hiervoor een hoogwaardig juridisch kader aan.

Het doel is de onafhankelijkheid van elke dojo te blijven garanderen, maar dit te koppelen aan een aantal gemeenschappelijke voordelen zoals verzekering, stages, zichtbaarheid en lidmaatschap van een groep.