Ri-ai

Of samengang – Ri: rede, Ai: harmonie.riai

In aikido zal de riai voornamelijk de universaliteit van de fundamentele principesweerspiegelen. In meer concrete termen: de logica van de bewegingen.

Deze logica zal zich in drie punten uiten:

1 De afstand. Zo zal (bij wapen gebruik) de actie van de aanvaller die te dicht of te ver staat ten opzichte van zijn partner niet logisch overkomen vermits zowel de ene actie als de andere zijn doel niet zal bereiken zoals het hoort.

2
Het doel. Het is van essentieel belang te weten op welk lichaamsdeel de techniek wordt uitgevoerd.

3
Het juiste moment. Vaak “timing” genoemd. Misschien het meest subtiele aspect van de ri-ai. Door de herhaling van een oefening ontstaat vaak een anticipatiegevoel.
Als deze neiging niet steeds en streng gecontroleerd wordt, zal men snel in een slechte choreografie terugvallen. Zo kan een aanvaller heel bewust een slag geven in de lege ruimte achtergelaten door de verdediger.

De twee eerste punten zullen vrij snel opgenomen worden. Het derde punt vergt echter jaren training. Een geanticipeerd gevoel perfect controleren van een oefening waarvan men het verloop kent, is geen sinecure.

Hier nog enkele richtlijnen:
Speel het spel alsof je erin gelooft, neem risico’s (redelijke) en verplaats je op het laatste ogenblik*, en tracht door stevige en continue training aan een verplaatsing boven het gemiddelde te komen.

Een gedoseerd gevaar is absoluut noodzakelijk om het martiaal karakter te behouden van de technieken. Een gevecht waar de notie risico ombreekt, is geen gevecht. Het is een spel. Deze vorm van risico verbetert ook aanzienlijk andere fundamentele aiki-principes zoals zanshin, shisei en ma-ai.
Eigenlijk is dit risico eigenlijk niets ten opzichte van een reële gevecht. In een context van een traditioneel japans gevecht met gelijke wapens tussen twee tegenstanders zijn de slaagkansen 33% en geen 50 % zoals men zou verwachten. Deze mathematische formule moet je begrijpen als volgt:
33% slaagkansen te winnen, 33% te verliezen en 33% te winnen al stervend. (ai uchi: gelijke slag) Het resterend procent is voor een andere verstandhouding.
Weinig bedrijfsleiders zouden in een onderneming investeren met 66% kans op mislukking. Eigenlijk zou iedereen daaraan moeten denken voor ze een open confrontatie aangaan. Zo begrijpt men dat een confrontatie als een oorlog één van de minste intelligente oplossingen zal zijn, en dus enkel als allerlaatste middel zou moeten ingezet worden.

Riai is dus een geestes houding en een notie die vanaf het begin aandacht moet krijgen.
Als men om het even hoe slaat of verdedigt, om het even wanneer of om het even wat, dan moet men ook aanvaarden dat men om het even wat beoefend, maar zeker geen aikido meer.