Ki-musubi

Of de energie die in alles wat leeft aanwezig is en die alles in ons universum met elkaar verbindt.

kimusubi

Aikido kan je niet leren door praten, luisteren, lezen of schrijven: aikido kan je alleen maar leren door te doen!
Wel zal het erover praten, lezen, schrijven en naar luisteren je helpen de diepere betekenis te doorgronden, nadát je lichaam detechnieken heeft ‘gevoeld’.
Na twintig, dertig of veertig jaar bestudeer je nog steeds aihanmi katate dori ikkyo, dezelfde techniek als op je eerste renshu of training, maar toch wordt deze elk jaar anders, beter, mooier, gemakkelijker, subtieler, efficiënter, interessanter.

Na verloop van tijd begin je je los te maken van de vorm. Wat overblijft is de energie van de techniek: een wisselwerking tussen de energie van de partners die samen aikido beoefenen. Op dat ogenblik begin je de opbouwende energie van de techniek, de ki, te voelen. De ki-energie van de beoefenaar is dan niet langer aan een vorm of kata geketend, De aikidoka kan dan vrijuit bewegen.
Om dit hoogste doel te bereiken moeten natuurlijk vele stappen doorlopen worden via diverse trainingsvormen. Zo onderscheid je ko tai, ju tai, eki tai en ki tai.
Ko tai is het eerste niveau, waarin stevig en precies gewerkt wordt en waarbij fysieke kracht wordt gebruikt. Op het tweede niveau, ju tai, werk je met souplesse en zonder onnodige spanning. Eki tai, het derde niveau, kan je vergelijken met het stromen van water. Je beweegt op het moment zelf van de aanval en gebruik je daarbij de beweging en de richting van de aanvaller. Op het niveau van ki taiverkrijg je ki awase, het ontmoeten van ki. Hierbij geeft tori (verdediger) een opening aan aite (aanvaller) om aan te vallen, doch wanneer aite aanvalt… is er niemand meer, maar aite wordt volledig opgenomen door de aktie van tori. Wanneer je deze fase perfectioneert, spreekt je van ki musubi.

De Ki-musubi gedachte steunt op drie pijlers:
wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid, waarop de aikido trainingen kunnen plaatsvinden.
Als deze voorwaarden er zijn, kan begonnen worden met de training (keiko).
Wanneer we oefenen, geven we onszelf aan elkaar. We proberen niet de andere te kwetsen, maar proberen integendeel te bekomen dat de andere zich heel goed voelt in onze handen. Op die manier creëren we een geest van vertrouwen. Hoe meer de partner ons vertrouwt, hoe meer hij of zij zichzelf geeft met opbouwende energie en hoe moeilijker en interessanter zijn of haar aanvallen worden tijdens de training. Dit laat toe om je eigen techniek te verbeteren, waardoor de andere zich nog beter zal voelen, waardoor we nog meer vertrouwen verkrijgen en dus nog meer positieve energie ontvangen waardoor we opnieuw kunnen groeien, enzovoort.