Aikido in België

Aikido werd intussen meer dan 50 jaar geleden in België geïntroduceerd door de eerste Japanse aikidomeesters die rondreisden om aikido te onderrichten in de wereld. Het waren alle gewezen uchi deshi (inwonende leerlingen) van O-sensei geweest. Het waren grootmeesters die hun leven volledig aan aikido gewijd hebben.

Tamura sensei (†2010), één van de grootste aikido-leraren, heeft een grote invloed uitgeoefend op het Belgische aikido in die beginjaren. Hij kwam, na een lange periode waarin hij bij O-sensei geleefd had, naar Frankrijk om hier als aikidoleraar aan de kost te komen. Hij gaf onderricht in heel Europa en dus ook in België vele aikido beoefenaars onderricht gegeven.

Van nog veel grotere betekenis voor België echter is de komst van Sugano sensei (†2010) geweest. Deze grootmeester, die eveneens gedurende 7 jaar inwonend leerling was bij O-sensei, kwam naar België in 1979 en verbleef hier gedurende 8 jaar. Gedurende die hele tijd gaf hij dagelijks les in aikido en heeft zodoende het merendeel van de aikidoleraren van de Belgische Culturele Vereniging voor Aikido opgeleid. In 1988 verhuisde Sugano sensei naar New York, maar hij kwam nog 4 tot 5 maal per jaar naar België om de Belgische aikido beoefenaars verder op te leiden tot diens overlijden in 2010.

De grootste Belgische aikido federatie is de Belgische Culturele Vereniging voor Aikido (BCVA), die naar nationaal voorbeeld opgedeeld is in een franstalige en een nederlandstalige vleugel. Daarnaast ontstonden verschillende groeperingen zoals Aikilibre, waar we bij zijn aangesloten.

Naast vele stages die in België georganiseerd worden met Japanse sensei’s, worden ook verschillende andere aikido leraren regelmatig uitgenodigd om in België lessen te komen geven. Allen samen trachten zij om het technische en spirituele niveau van het Belgische aikido op een hoog peil te brengen.